קבלת אמנים חדשים

קבלת אמנים חדשים

הנחיות כלליות לממלאי הטופס על מנת להגיש בקשה להצגה ביריד, יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס, ולצרף 5 תמונות המייצגות את העבודות אשר ברצונכם להציג ביריד.

  האם הינך מוכר/ת את מוצריך?

  בחר/י עד 5 תמונות בפורמט jpg או png (לא יותר מ1MB לתמונה)

  עיקר התנאים ההכרחיים לקבלה:

  1. עבודת יד, המציגה רעיון מקורי וחדשני ברמת גימור גבוההורמה אומנותית גבוהה

  2. כל מהלך היצירה נעשה בידי האמן/ית. עבודת היד נותנת ביטוי למיומנות הייחודית של האומן.

  3. האומן היוצר הוא האומן המוכר בדוכנו שבמדרחוב.

  4. חובת נוכחות האומן בעצמו בימים ג' ו-ו' משעה 10:00 בבוקר ועד השעה 18:00.

  הנני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמלאתי לעיל הינם נכונים ומדוייקים ואדווח על כל שינוי בפרטים אלול למנהלת המדרחוב.
  הנני מצהיר/ה כי קראתי את התנאים ההכרחיים לקבלה והנני מתחייב/ת לעמוד בהם

  EmailFacebookPinterest