אייקון מפריד

Chantal Amar

Lifestyle|

Mysticism, Alternative Thearapists, soaps and beauty products etc…

Chantal Amar

Decorative soaps

סבונים מעוצבים עשויים משמנים מהצומח ושמנים ארומטיים עם ניחוח שנשאר לאורך חודשים.

Designed soaps, made from vegetable oils and aromatic oils with a fragrance that lasts for months.

I'm located at Nachalat Binyamim 17, Every Tuesday and Friday

(Hebrew)

פרטי התקשרות:
EmailFacebookPinterest

Contact details:
EmailFacebookPinterest

Chantal Amar |

Decorative soaps


נייד: 054-9737060


מייל: shontalaviv@gmail.com

Email: shontalaviv@gmail.com