אייקון מפריד

Gidon Shmuel

sculpting|

Stone

Gidon Shmuel

Judeica and clocs sculpted in stone and iron

עבודות אבן ירושלמית וצפחה משוייפת בשילוב מתכת פליז בטכניקת צריבה. עיקר העבודות הן בסגנון יודאיקה ועוד מוטיבים אוניברסליים.

My creations are made of Jerusalem stone and reworked slate, combined with brass using the firing technique. Most of my works are Judaica but I use also other universal motifs.

I'm located at Nachalat Binyamin 23, Every Tuesday and Friday

פרטי התקשרות:

Contact details:

נייד: 052-7057442


Mobile:052-7057442


מייל: shmueltg@gmail.com

Email: shmueltg@gmail.com

פרטי התקשרות:

Contact details:

Gidon Shmuel |

Judeica and clocs sculpted in stone and iron


נייד: 052-7057442


Mobile: 052-7057442


מייל: shmueltg@gmail.com

Email: shmueltg@gmail.com