אייקון מפריד

Gila & Nachman Hershkovits

Glass|

Mezuzah Home Decor

Gila & Nachman Hershkovits

Colorful sandblasted glass Judeica

אנחנו מתמחים באומנות הזכוכית. היצירות שלנו הן מקוריות וכל יצירה היא חד פעמית. העבודה מבוצעת בטכניקות מעורבות של התזת חול, צביעה קרה וצביעה חמה בתנור. בין המוצרים בדוכן תוכלו למצוא מזוזות, חמסות, פמוטים, חנוכיות וכן כלי הגשה ייחודיים.

We are specialize in glass art. Our creations are original and each piece is unique. The work is carried out using mixed techniques of sand blasting, cold painting, and painting baked in the oven. Among the products on our stand you will find mezuzahs, hamsas, candlesticks, and menorahs, as well as uniquely designed serving dishes.

I'm located at Nachalat Binyamin 16, Every Tuesday and Friday

פרטי התקשרות:

Contact details:

נייד: 050-2490915


Mobile:050-2490915


מייל: gilasglass@gmail.com

Email: gilasglass@gmail.com

אתר: gilasglass.co.il

Web Site: gilasglass.co.il

פרטי התקשרות:

Contact details:

Gila & Nachman Hershkovits |

Colorful sandblasted glass Judeica


נייד: 050-2490915


Mobile: 050-2490915


מייל: gilasglass@gmail.com

Email: gilasglass@gmail.com

אתר: gilasglass.co.il

Web Site: gilasglass.co.il