אייקון מפריד

Netali May

Textile and Fashion|

Knitting

Netali May

Knitting Halla Covers

אופנה ויודיאקה בטכניקת סריגת מכונה ידנית, בקולקציה כיסויי חלות, מפות, רנרים, צעיפים ופרטי לבוש ייחודיים.

Fashion and Judaica created by manual and machine knitting techniques. The collection includes challah covers, tablecloths, runners, scarves and unique items of clothing. Knitted Fashion and Judaica in a “Fully Fashion” technique.  

I'm located at Nachalat Binyamim 2 Every Tuesday and Friday

פרטי התקשרות:

Contact details:

מייל: netalimay@gmail.com

Email: netalimay@gmail.com

אתר: netalimay.com

Web Site: netalimay.com

פייסבוק

אינסטגרם

פרטי התקשרות:

Contact details:

Netali May |

Knitting Halla Covers


מייל: netalimay@gmail.com

Email: netalimay@gmail.com

אתר: netalimay.com

Web Site: netalimay.com

פייסבוק

אינסטגרם