קבלת אמנים חדשים

קבלת אמנים חדשים

הגשת בקשה:

על מנת להגיש בקשה להצגה ביריד, יש להגיע למשרד מנהלת המדרחוב ברח' מוהליבר 38, ת"א-יפו.
יש להגיע עם כ- 7-10 תמונות מודפסות של העבודות אותן ברצונך להציג ביריד ולמלא טופס הרשמה לוועדת הקבלה.

לתשומת לבכם, המשרד פתוח כל יום בין השעות 10:00-16:00

ועדת הקבלה:

חברי ועדת הקבלה מונו ע"י המשנה למנכ"ל העירייה. 
החברים הם: נציגת מחלקת האומנויות מהאגף לתרבות ואומנות, מנהלת המדרחוב, שני יועצי אומנות חיצוניים בכירים ונציג האומנים.

קריטריונים לקבלה:

ועדת הקבלה בוחנת את המוצרים המוגשים לפניה עפ"י הקריטריונים הבאים המעוגנים בנוהל העירוני: 

  • העבודה מציגה רעיון חדשני
  • העבודה מציגה רמה אמנותית גבוהה
  • הביצוע, הגימור ואיכות העבודה ברמה גבוהה, המביאה בחשבון פתרונות טכניים בטיחותיים, המאפשרים שימוש מתמשך ובטוח במוצר (אלא אם המוצר נועד להיות במכוון זמני ומתכלה)
  • העבודה ידנית – כל מהלך היצירה נעשה בידי האמן, חוץ מחומרי גלם בסיסיים שישמשו רק בסיס ליצירה. בתהליך
  • היצירה תהיה התערבות מכרעת ומאסיבית שתשנה באופן אמנותי, מיומן ואיכותי את חומר הגלם המשמש בסיס לעבודת האמן.
  • עבודת היד תיתן ביטוי למיומנות האמנותית הייחודית של האמן.
  • העבודה נעשית בארץ בלבד.

 

הטיפול בבקשה:

הועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה.
תשובת הועדה ניתנת בכתב. כל אומן מקבל תשובה בין אם התשובה חיובית או שלילית.

תשלום:

ההצגה במדרחוב אינה כרוכה בתשלום לעירייה. כל אמן מבוטח בביטוח  צד ג' ומשתתף בהוצאות האבטחה ביריד. התשלום מתבצע באמצעות עמותות אמני המדרחוב.

 

 

 

EmailFacebookPinterest