אייקון מפריד

Alex Egorov

Wood|

Sculpting and Carving

Alex Egorov

Figures and animals sculpted in wood

מגלף בעץ דמויות ומסכות. הפסלים קטנים ומשעשעים, כבשים צבעוניות ומקוריות, מסכות ועוד. ניתן לראות את האמן בפעולה בדוכן.

Figures and masks carved out of wood. The sculptures are small and amusing, such as colorful and original sheep, masks, and more. You can see the artist in action at the stand.

I'm located at Nachalat Binyamin 2, Every Tuesday and Friday

(Hebrew)

פרטי התקשרות:
EmailFacebookPinterest

Contact details:
EmailFacebookPinterest

Alex Egorov |

Figures and animals sculpted in wood


נייד: 054-7270510


מייל: ludakapul@gmail.com

Email: ludakapul@gmail.com