אייקון מפריד

Alex Povolotski

Toys And Games|

Puzzles, kids' toys, thinking games etc…

Alex Povolotski

Magic games

אלכס יוצר ערכות קסמים מעץ אשר בונה בעצמו. מגוון רחב של קסמים וטריקים המתאימים לילדים בכל הגילאים.

Alex creates wooden magic kits which he builds himself. A wide range of magic tricks that are suitable for children of all ages.

I'm located at Nachalat Binyamin 18, Every Tuesday and Friday

פרטי התקשרות:

Contact details:

נייד: 054-5802217


Mobile:054-5802217


מייל: alexpov1947@hotmail.com

Email: alexpov1947@hotmail.com

פרטי התקשרות:

Contact details:

Alex Povolotski |

Magic games


נייד: 054-5802217


Mobile: 054-5802217


מייל: alexpov1947@hotmail.com

Email: alexpov1947@hotmail.com